Історія

Згідно з наказом Міністерства освіти України №205 від 17 червня 1993р., МOУ разом з Одеським Відкритим Університетом провело в м.Одесі 6-10 вересня 1993 року першу Всеукраїнську конференцію вищих навчальних закладів, заснованих на недержавних формах власності. Розглянувши та обговоривши матеріали, що були підготовлені оргкомітетом, відкоректовані та доповнені у робочих групах, конференція вирішила заснувати Всеукраїнську асоціацію приватних вищих навчальних закладів.

Асоціація була створена з метою об’єднання зусиль значної частини освітян і науковців в пошуках інноваційних форм освіти в Україні заради піднесення інтелектуального і духовного рівня українського народу, оновлення національної освіти. Розуміючи, що все нове народжується в боротьбі, Асоціація мала на меті захист інтересів вищих навчальних закладів України недержавних форм власності, представлення їх інтересів в усіх державних органах. Важливо відзначити, що Міністерство освіти підтримало не тільки створення Всеукраїнської асоціації приватних навчальних закладів, а й прийняло рішення про сприяння розвитку приватних навчальних закладів в Україні.

27 жовтня 1993 року Колегія Міністерства освіти України прийняла спеціальне рішення (Протокол №17/4) «Про приватні вищі навчальні заклади в національній системі України», в якому висловлювалась підтримка пропозицій конференції Асоціації та затверджувались заходи щодо розвитку приватної вищої освіти.

У зв’язку зі зміною законодавчої бази недержавних вищих навчальних закладів та з розширенням поля їх діяльності в березні 1998 року Асоціація була перереєстрована в Асоціацію навчальних закладів України недержавної форми власності. Засновниками Асоціації стали провідні вузи України.

В березні 2004 року відповідно до Закону України « Про вищу освіту» Асоціація була перереєстрована в Асоціацію навчальних закладів України приватної форми власності.

Приватна освіта в кінці 90-х років минулого століття стала помітним явищем в українському суспільстві. Тому, за ініціативою президії Асоціації були підготовлені слухання в Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України, результатом яких були вказані чіткі завдання для Кабінету міністрів та Міністерства освіти України.

В рішенні Комітету з питань науки і освіти Верховної ради «Про діяльність в Україні вищих навчальних закладів, заснованих на інших формах власності» (протокол № 71 від 14 березня 2000 р.) зазначалося, що «…для вищих навчальних закладів, заснованих на інших формах власності характерні такі особливості: здатність швидко реагувати на запити ринку праці, оперативно впроваджувати до навчального процесу нові дисципліни, залучати до роботи найбільш кваліфікованих викладачів за рахунок запровадження диференційованої оплати праці, проводити оперативну апробацію нових педагогічних технологій, своєчасно сплачувати заробітну плату.

Зазначені вищі навчальні заклади сприяють збереженню в кризовий для країни час її науково-педагогічного потенціалу, створенню значної кількості робочих місць».


Віхи історії

6-10 вересня 1993р. – в Одесі відбулася Перша Всеукраїнська конференція вищих навчальних закладів, заснованих на недержавних формах власності, яка заснувала Всеукраїнську Асоціацію приватних вищих навчальних закладів. Головою Асоціації обраний ректор Одеського відкритого університету В.С. Медведєв.
19 вересня 1993р. – відбулося підписання договору Асоціації представниками 23 ВНЗ України.
27 жовтня 1993 р. – Колегія Міністерства освіти України прийняла рішення „Про приватні вищі навчальні заклади в національній системі освіти”.
Червень 1995 р. – відбулася чергова Всеукраїнська конференція приватних ВНЗ, на якій головою Асоціації обрано І.І. Тимошенка, ректора Українсько-Фінського інституту менеджменту та бізнесу (нині – Європейський університет ).
1997 р. – відбулася перша Всеукраїнська науково-практична конференція студентів „Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість”, яка з того часу проводиться щорічно. По матеріалах цих конференцій видано 42 томи наукових праць студентів та аспірантів.
Квітень 1997 р. – Вийшов перший номер „Інформаційного бюлетеня Асоціації”. На сьогодні вийшло - 49 номерів бюлетеня.
1998 р. – Асоціація заснувала фаховий науково-освітній журнал „Економіка і управління”, який друкує статті з теорії, історії і практики економіки та управління, діяльності приватних закладів освіти.
Вийшов перший номер підготовленого Асоціацією збірника „Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні”. На сьогодні вийшло – 52 - випуска цього видання.
24 грудня 1999 р. – підписаний договір про співробітництво Асоціації з Інститутом вищої освіти АПН України. Договір підписали Директор інституту проф. В.П. Андрущенко та голова Асоціації проф. І.І. Тимошенко.
Березень 2000 р. – Комітет з питань науки і освіти Верховної ради України розглянув питання „Про діяльність в Україні вищих навчальних закладів, заснованих на інших формах власності” і прийняв розгорнуте рішення з цього питання.
Березень 2000 р. – Асоціація та дирекція Інституту вищої освіти на основі Договору про співробітництво створили в Інституті позабюджетний відділ інноваційної освіти для дослідження проблем приватної освіти. Відділ очолив проф. Б.І. Корольов.
2002 р. – Координаційна рада Асоціації прийняла рішення про заснування Почесного знаку Асоціації „За розбудову освіти”, яким нагороджуються особи за видатний внесок у розвиток освіти України.
20-21 лютого 2004 р. – Асоціація провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу”. З того часу кожного року проводяться конференції присвячені проблемам інтеграції України до європейського освітнього простору.
Березень 2004 р. – назва Асоціації приведена у відповідність із Законом України „Про вищу освіту”. Тепер вона отримала назву „Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності”.
12 лютого 2007 р. – підписаний Договір про співробітництво Міністерства освіти та науки України та Асоціації, який передбачає максимальну взаємодію цих установ щодо подальшої розбудови національної системи вищої освіти, удосконалення адаптації до соціально орієнтованої економіки, удосконалення системи контролю за якістю навчального процесу.
20-21 квітня 2007 р. – у м. Києві відбувся проведений Міністерством освіти і науки України та Асоціацією Всеукраїнський студентський форум.
13-15 жовтня 2007 р. – у м. Харкові проведений Міжнародний студентський форум Україна – Росія.
Грудень 2007 р. – проведена Міжнародна студентська науково-практична конференція „Болонський процес очима студента”. В конференції взяли участь студенти як приватних так і державних вищих навчальних закладів. Вирішено таку конференцію проводити щорічно. В 2008 р. конференція відбудеться 11 грудня.
12 березня 2009 р. – у. м. Києві відбулися загальні збори Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, на яких головою Асоціації одноголосно обраний Тимошенко Іван Іванович - ректор Європейського університету .