Організаційна структура

Асоціація є недержавним, безприбутковим, професійним об’єднанням. Свою діяльність Асоціація здійснює згідно з Договором про створенням та діяльність Асоціації, який регламентує основні напрями діяльності Асоціації, права та обов’язки її засновників та членів, управлінську структуру. Членами Асоціації можуть бути навчальні заклади, засновані на приватній та колективній формі власності, які визнають Договір і дотримуються його вимог.

Головним органом Асоціації є загальні збори, які відбуваються один раз на два роки. Загальні збори членів Асоціації обирають Координаційну Раду, яка складається з 13 осіб. Останню очолює Голова Асоціації. До компетенції Координаційної Ради входить: підготовка загальних зборів, розробка перспективного плану діяльності, прийом та виключення членів Асоціації, координація діяльності навчальних закладів у виконанні спільних програм. Для здійснення поточної діяльності створена дирекція Асоціації, яку очолює виконавчий директор.

Предметом діяльності Асоціації є широке коло питань, основними з яких є:

  • • представництво в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування інтересів навчальних закладів, заснованих на приватній та колективній формах власності;

  • • узагальнення поглядів та пропозицій окремих навчальних закла¬дів, налагодження інформаційного зв'язку навчальних закла¬дів, заснованих на приватній та колективній формах власності, між собою та з державними навчальними закладами і установами державного управління;

  • • узагальнення досвіду та аналіз діяльності нав¬чальних закладів, заснованих на приватній та колективній формах власності;

  • • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу членів Асоціації;

  • • юридичний захист навчальних закладів, заснованих на приватній та колективній формах власності, забезпечення юридичної та організаційної взаємодопомоги при форс-мажорних обставинах у порядку, визначеному чинним законодавством України;

  • • організація тематичних семінарів, конференцій, курсів, культурно-масових заходів;Напрями діяльності Асоціації :
• організаційна;
• інформаційна;
• науково-методична;
• юридична;
• ліцензійно-акредитаційна ;
• міжнародного співробітництва

Зараз діють:
• центр вищих навчальних закладів;
• центр міжнародних зв’язків;
• прес-центр;
• центр студентських ініціатив;
• центр формування замовлень на документи про освіту.