Інформація про асоціацію

Серед численних громадських об'єднань та організацій, що з'явилися на терені України в перші роки її незалежності Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності займає помітне місце. Її поява була обумовлена кардинальними змінами, що сталися в той час, коли активно формувалася національна система освіти. Якісно новим, незвичним явищем стала відмова держави від монополії на освітні послуги і поява в зв'язку з цим в багатьох містах закладів освіти різних форм власності, в т.ч. приватних.

В різний час в залежності від соціальних умов на перший план висувалася та або інша функція Асоціації. В перші роки дуже гостро постало питання про інформування ректорів навчальних закладів, оскільки приватні заклади не отримували будь-якої інформації навіть з Міністерства освіти. В 1995-1996 рр. центральним питанням у роботі Асоціації стало надання допомоги навчальним закладам в ліцензуванні та акредитації. Зараз в діяльності Асоціації все більшої уваги набуває робота щодо здійснення спільних проектів в різних галузях діяльності, узагальнення кращого досвіду роботи. Але є одна функція, яка була і залишається провідною в нашій діяльності – це соціальний захист викладачів, аспірантів, студентів, які працюють і навчаються в приватному секторі освіти.