Вступ до Асоціації

В Асоціацію входять навчальні заклади приватної форми власності з усіх областей України


Асоціація діє на основі Договору між навчальними закладами приватної форми власності


Членами Асоціації можуть бути навчальні заклади України, засновані на приватній та колективній формах власності, інші підприємства, установи, організації, об’єднання підприємств в галузі освіти.
Вступ до Асоціації здійснюється на підставі поданої заяви.
Члени Асоціації роблять періодичні внески.
Рішення про прийняття в члени Асоціації приймає Координаційна Рада.

Умови вступу до Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.
Необхідно надіслати на адресу Асоціації ( 03115, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського,16в , к. 301) :
• ксерокопію установчих документів (Статуту, договору, тощо) (завірену нотаріально);
• ксерокопію довідки із статуправління (про включення до Державного реєстру ) ( завірену нотаріально);
• ксерокопію ліцензії (та за наявності сертифікатів про акредитацію) Міністерства освіти і науки України;
заяву про вступ ;
інформаційну картку ;
дані про керівництво ;
• підписати договір про внески ;
• рекламні буклети або проспекти про Ваш навчальний заклад ( 2-3 шт.)

Документи розглядаються на черговому засіданні Координаційної Ради Асоціації, де приймається рішення щодо вступу до Асоціації.

Членам Асоціації видається «Свідоцтво про членство в Асоціації».

Члени Асоціації сплачують щомісячно внески.