Наукові та науково-практичні конференції в 2012 р.

Наукові та науково-практичні конференції в 2012 р.

п/п
НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (місто) Назва конференції Термін  проведення П.І.Б відповідальної особи, контактний номер телефону,
електронна адреса

1

Хмельницький економічний університет
(м. Хмельницький),
Університет економіки і підприємництва
(Хмельницький)

Механізми формування конкурентоспроможності підприємств, продукції і територій

26-27
січня
2012р.

Довгань С.В.
т.: (097) 611-19-65,
Klaster_Nayka@ukr.net

2

Волинський інститут економіки та менеджменту
(м. Луцьк)

«Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку економіки України» (Інтернет-конференція)

2-3
лютого
2012 р.

Шостак Л.В.,
Павлова С.В.
т.: (0332) 78-98-33,
info@viem.edu.ua

3

Університет економіки і підприємництва
(м. Хмельницький)

Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства

23-24 лютого
2012р.

Довгань С.В.
т.: (097) 611-19-65,
Klaster_Nayka@ukr.net

4

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»,
м. Харків

Міжнародна науково-практична конференція «Викладач як об’єкт і суб’єкт освітнього процесу. Століття XXI.»

Наукові та науково-практичні конференції в 2012 р.

лютий

Михайльова Катерина Геннадіївна
д-р, соц. наук, проф., проректор з НДР
тел.: (057)716-44-05 (2-93)
nir@nua.kharkov.ua Пастухова Оксана Володимирівна ачальник відділу НДР
тел.:(057) 716-44-05 (2-88)
nio@nua.kharkov.ua

5

Вінницький фінансово-економічний університет
м.Вінниця
Вінницький торгово-економічний інститут Київського національного торгово-економічного університету
м.Вінниця

Науково-практична конференція викладачів та співробітників ВФЕУ «Проблеми  інноваційної організації науково-освітянської діяльності ВНЗ»

16 березня 2011 рік

Начальник наукового відділу Гудима А.В
allavfeu@gmail.com
(067)27-64-651

6

Буковинський державний фінансово-економічний університет
(м. Чернівці),
Університет економіки і підприємництва
(м. Хмельницький)

Основні напрями і механізми ресурсозбереження в системі антикризового управління виробництвом

22-23
березня
2012р.

Довгань С.В.
т.: (097) 611-19-65,
Klaster_Nayka@ukr.net

7

Європейський університет
(м. Київ),
Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»

Х Всеукраїнська науково-практична конференція “Economics: current affairs and development prospects” («Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку»)
робоча мова англійська

23 березня
2012 р.

Козаченко Олександр Іванович
т/ф.:452-35-68,
т.: (044) 423-00-51,
www.eu.in.ua;
pr-nauk@eu.in.ua;
Зінченко Олег Олександрович
т/ф.: 452-76-55,
assoc@kyiv.eu.in.ua

8

Європейський університет
(м. Київ)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми правової науки в контексті сучасної соціально-економічної і адміністративно-правової реформи»

29 березня
2012 р.

Козаченко Олександр Іванович
т/ф.: 452-35-68,
т.: (044) 423-00-51,
www.eu.in.ua,
pr-nauk@eu.in.ua;
Бутенко Андрій Петрович
т.: (044) 273-40-28,
dekan-uf@kyiv.eu.in.ua

9

Буковинський університет
(м. Чернівці)

Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2011)

28-31 березня
2012 р.

Виклюк Ярослав Ігорович
т.: (0372) 55-38-03,
(097) 406-58-42,
vyklyuk@ukr.net

10

Донецький економіко-гуманітарний інститут
(м. Донецьк)

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Інноваційна модель розвитку регіону як умова економічної безпеки в контексті інтеграційних процесів»

березень
2012 р.

Луніна В.Ю.
т.: (062) 348-15-22,
donetskdegi@mail.ru

11

Волинський інститут економіки та менеджменту
(м. Луцьк)

ІХ Міжнародний студентський форум «Молодь Європи в соціально-економічних процесах ХХІ століття».

5
квітня
2012 р.

Степанюк Оксана Миколаївна
т.: (0332) 78-98-33,
info@viem.edu.ua

12

Європейський університет
(м. Київ)

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна очима молодих» учнівського наукового товариства «Мала академія наук Європейського університету»

6 квітня
2012 р.

Козаченко Олександр Іванович
т/ф.: (044) 452-35-68,
т.: 423-00-51,
www.eu.in.ua,
pr-nauk@eu.in.ua;
Петькун Світлана Михайлівна
т.: 450-64-90,
admission@kyiv.eu.in.ua;

13

Європейський університет
(м. Київ)

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти»
(«Security Formation: Questions of Theory, Practice and Legal Aspects»)

12 квітня
2012 р.

Козаченко Олександр Іванович
т/ф.: 452-35-68,
т.: (044) 423-00-51,
www.eu.in.ua,
pr-nauk@eu.in.ua;
Сильницький Юрій Вікторович
т. 276-52-51,
dekan-fbp@kyiv.eu.in.ua;

14

Вінницький фінансово-економічний університет
м.Вінниця

Науково-практична конференція студентів «Проблеми і перспективи розвитку економіки Вінниччини»

14 квітня 2011 рік

Начальник наукового відділу Гудима А.В
allavfeu@gmail.com
(067)27-64-651

15

Європейський університет
(м. Київ)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Стратегії стійкого розвитку економіки»

17 квітня
2012 р.

Козаченко Олександр Іванович
т/ф.: (044) 452-35-68, www.eu.in.ua,
pr-nauk@eu.in.ua;
т.: (044) 423-00-51
Мельник Віктор Миколайович
т.: 423-00-72,
finance@kyiv.eu.in.ua

16

Буковинський університет
(м. Чернівці),
університет «УНИОН»
(м. Белград), Сербія

Менеджмент-2012

19-20
квітня
2012 р.

Виклюк Ярослав Ігорович
т.: (0372) 55-38-03,
vyklyuk@ukr.net

17

Європейський університет
(м. Київ),
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції»

24-25
квітня
2012 р.

Козаченко Олександр Іванович
т/ф.: 452-35-68,
т.: 423-00-51,
pr-nauk@eu.in.ua,
www.eu.in.ua;
Зінченко Олег Олександрович
т/ф.: 452-76-55,
assoc@kyiv.eu.in.ua

18

Університет права імені Короля Данила Галицького
(м. Івано-Франківськ),
Університет економіки і підприємництва
(м. Хмельницький)

Економіко-правові стимули збереження, відтворення і раціонального використання ресурсного потенціалу підприємств та територій

26-27
квітня
2012р.

Довгань С.В.
т.: (097) 611-19-65,
Klaster_Nayka@ukr.net

19

Волинський інститут економіки та менеджменту
(м. Луцьк)

«Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку економіки України» (інтернет-конференція)

26-27
квітня
2012 р.

Шостак Л.В.,
Павлова С.В.
т.: (0332) 78-98-33,
info@viem.edu.ua

20

Вінницький фінансово-економічний університет
м.Вінниця
Вінницький торгово-економічний інститут Київського національного торгово-економічного університету м.Вінниця
Вінницький національний аграрний університет
м.Вінниця

Регіональна науково-практична конференція викладачів та співробітників ВФЕУ «Інноваційно-інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіону»

28 квітня 2011 рік

Начальник наукового відділу Гудима А.В
allavfeu@gmail.com
(067)27-64-651

21

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»,
м. Харків

XIX науково-практична конференція вчителів
«Освіта як фактор формування інноваційного людського потенціалу»

квітень

Русакова Валентина Володимирівна
проректор по СЕПШ
тел.: (057)716-47-21 (3-78)
nio@nua.kharkov.ua

22

Київський університет ринкових відносин
(м. Київ)

«Україна – ЄС: нові можливості для економічного зростання»

квітень
2012 р.

Ковальчук Андрій Трохимович
т.: (044) 294-40-21,
rectorat@kumr.edu.ua

23

Донецький економіко-гуманітарний інститут
(м. Донецьк)

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція (у режимі Інтернет-конференції) «Проблеми розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі»

квітень
2012 р.

Дубницький В.І.
т.: (062) 348-16-05,
dub1945@mail.ru

24

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»,
(м. Харків)

ХIХ Міжнародна студентська наукова конференція (в рамках Дня науки в НУА)
«Викладач – студент: нові форми взаємодії, сучасні принципи взаємовідносин»

Наукові та науково-практичні конференції в 2012 р.

квітень

Михайльова Катерина Геннадіївна
д-р, соц. наук, проф., проректор з НДР
тел.: (057) 716-44-05 (2-93)
nir@nua.kharkov.ua Пастухова Оксана Володимирівна, начальник відділу НДР
тел.:(057) 716-44-05 (2-88)
nio@nua.kharkov.ua

25

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»,
(м. Харків)

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих «Наука в сучасному суспільстві: інноваційні підходи»

Наукові та науково-практичні конференції в 2012 р.

квітень

Астахова Катерина Вікторівна (мол.)
канд. екон. наук, доц., голова АМУ
тел.: 716-44-09 (2-54)
Пастухова Оксана Володимирівна, начальник відділу НДР
тел.:(057) 716-44-05 (2-88)
nio@nua.kharkov.ua

26

Волинський інститут економіки та менеджменту
(м. Луцьк)

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України»

17-18
травня
2012 р.

Степанюк Оксана Миколаївна
т.: (0332) 78-98-33,
info@viem.edu.ua

27

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w OLSZTYNIE (Польща),
Університет економіки і підприємництва
(м. Хмельницький)

Економіко-технологічно-правові засади екологобезпечного виробництва продукції і екологізації територій

17-18
травня
2012р.

Довгань С.В.
т.: (097) 611-19-65,
Klaster_Nayka@ukr.net

28

Європейський університет
(м. Київ)

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми і перспективи» (“Higher Education in Ukraine and the Bologna process: condition, problems and prospects”)

24 травня
2012 р.

Козаченко Олександр Іванович
т/ф.: 452-35-68,
т.: (044) 423-00-51,
www.eu.in.ua,
pr-nauk@eu.in.ua;
Зінченко Олег Олександрович
т/ф.: (044) 452-76-55,
assoc@kyiv.eu.in.ua

29

Бучацький інститут менеджменту і аудиту ( м. Бучач)

Міжнародна проблемно-наукова конференція «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління»
(ПНМК-2012)
International scientific and problem conference “Information problems of computer systems, jurisprudence, energetics, economics, modeling and management” (SPIC-2012)

7-9
червня
2012 р.

Пітух І.Р.
т.: 2-63-92
konf_buch@hotmail.com

30

Європейський університет
(м. Київ)

Всеукраїнський форум студентів-юристів (в рамках Всеукраїнського тижня правових знань).

5 жовтня
2012 р.

Козаченко Олександр Іванович
т/ф.: 452-35-68,
т.: 423-00-51,
pr-nauk@eu.in.ua,
www.eu.in.ua;
Бутенко Андрій Петрович
т.: 273-40-28,
dekan-uf@kyiv.eu.in.ua

31

Університет економіки і підприємництва
(м. Хмельницький)

Основні напрями і механізми ресурсозбереження в системі антикризового управління виробництвом

13-14
жовтня
2011р.

Довгань Софія Василівна
т. (097) 611-19-65,
Klaster_Nayka@ukr.net

32

Університет економіки і підприємництва
(м. Хмельницький),
Тернопільський інститут агропромислового виробництва
(м. Тернопіль)

Механізми реалізації стратегічного розвитку національної економіки

20-21
жовтня
2011р.

Сава Андрій Петрович
т.: (097) 709-72-57,
(0352) 51-31-60,
факс: (0352) 43-61-44,
conftiapv@gmail.com

33

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»,
м. Харків

XV Міжвузівська науково-практична конференція «Експертні оцінки елементів навчального процесу»

Наукові та науково-практичні конференції в 2012 р.

жовтень

Сітнікова Поліна
Едуардівна
канд. техн. наук, доц. , зав. кафедрою ІТМ
тел.: (057) 716-44-09 (2-22)
nio@nua.kharkov.ua

34

Європейський університет
(м. Київ)

ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти»
(“Information Technologies in Economics, Management and Business. Problems of Science, Practice and Education”)

22-23
листопада
2012 р.

Козаченко Олександр Іванович
т/ф.: 452-35-68,
т.: (044) 423-00-51,
www.eu.in.ua,
pr-nauk@eu.in.ua;
Оксіюк Олександр Глібович
т.: (044) 424-13-86,
dekan-fist@kyiv.eu.in.ua

35

Університет економіки і підприємництва
(м. Хмельницький), Хмельницький національний університет
(м. Хмельницький)

Інформаційні технології та системи

24-25 листопада
2011р.

 

Чешун В.М.
т.: (0382) 72-82-50 (вн.141),
uniep@ukrpost.ua

 

 

36

Вінницький фінансово-економічний університет
м.Вінниця
Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

Міжнародна науково-практична  конференція «Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки»

1-2 грудня 2011 рік

Начальник наукового відділу Гудима А.В
allavfeu@gmail.com
(067)27-64-651

37

Європейський університет
(м. Київ)

ХІІІ Студентська науково-практична конференція «Україна ХХІ століття. Тенденції та перспективи розвитку»

5 грудня
2012 р.

Козаченко Олександр Іванович
т/ф.: 452-35-68,
т. 423-00-51,
www.eu.in.ua,
pr-nauk@eu.in.ua;
Пашкова Оксана Броніславівна
т.: 423-00-58,
soc-gum@kyiv.eu.in.ua

38

Європейський університет
(м. Київ)

Круглий стіл з актуальних проблем безпеки підприємств (Round table on current issues of the Enterprise Security)

8 грудня
2012 р.

Козаченко Олександр Іванович
т/ф.: 452-35-68,
т.: (044) 423-00-51,
www.eu.in.ua,
pr-nauk@eu.in.ua;
Сильницький Юрій Вікторович
т.: 276-52-51,
dekan-fbp@kyiv.eu.in.ua

39

Університет економіки і підприємництва
(м. Хмельницький),
Тернопільський інститут агропромислового виробництва
(м. Тернопіль)

Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу України

14-15
грудня
2011р.

Сава А.П.
т.: (097) 709-72-57,
(0352) 51-31-60,
факс: (0352) 43-61-44,
conftiapv@gmail.com

40

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»,
м. Харків

VІ міжвузівська конференція молодих вчених «Управління як фактор економічної рівноваги»

грудень

Строкович Ганна Віталіївна канд. екон. наук, доц., зав. кафедрою економіки підприємства
тел.:(057) 716-44-09 (2-43)
nio@nua.kharkov.ua

 

DLE шаблоны, читайте SEO блог FeAlSe! Авторские рецензии на фильмы от kinofilm4u, сайт для женщин woman-life - всё о жизни девушек и женщин!