Про позашкольну освіту

Закон України


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 46, ст.393 )

{ Додатково див. Закон
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 }

{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2626-IV ( 2626-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 28, ст.372
N 876-V ( 876-16 ) від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 27, ст.363 }

{ У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в
усіх відмінках замінено словами “центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики” у
відповідному відмінку згідно із Законом
N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 }

Цей Закон відповідно до Конституції України
визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.

Завантажити:
Закон України про позашкольну освіту