Про дошкольну освіту

Закон України


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 49, ст.259 )

{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 142-V ( 142-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 44, ст.433
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007, ВВР, 2007, N 18-19, ст.269 }

{ Додатково див. Закон
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,
ст.78 }

{ Iз змінами, внесеними згідно із Законом
N 290-VI ( 290-17 ) від 20.05.2008, ВВР), 2008, N 27-28, ст.251 }

{ Додатково див. Закон
N 835-VI ( 835-17 ) від 26.12.2008 }

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

Завантажити:
Закон України про дошкольну освіту