Про професійну освіту

Закон України


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 32, ст.215 )

{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами
N 652-XIV ( 652-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.218
N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,ст.78 }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Iз змінами, внесеними згідно із Законом
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 }


{ У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в
усіх відмінках замінено словами “центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики” у
відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV
( 860-15 ) від 22.05.2003 }

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.

Завантажити:
Закон України про професійну освіту